Igre

Broj slika : 2 Broj opcija : 3 Vrijeme u sekundama : 6 Prikazani jezici : Prikaži oba jezika

0

0

Zapamtite slike!
Šta nedostaje?
manje
Na kraju mjeseca imam manje novca.
更少
在月底,我钱更少了。
često
Trebali bismo se viđati češće!
经常
我们应该更经常见面!
čak
Ovdje postoji čak i srce za vas.
甚至
这里甚至有一个心为你。