Igre

Broj slika : 2 Broj opcija : 3 Vrijeme u sekundama : 6 Prikazani jezici : Prikaži oba jezika

0

0

Zapamtite slike!
Šta nedostaje?
nedavno
Nedavno su roboti preuzeli naš posao.
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਰੋਬੋਟਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਲੈ ਲਿਆ।
pored
Pored živi ljubazan čovjek.
ਪੜੋਸ
ਪੜੋਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
čudno
Čudno je da ga policija nije vidjela.
ਅਜੀਬੋਗਰੀਬ
ਅਜੀਬੋਗਰੀਬ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ।