Igre

Broj slika : 2 Broj opcija : 3 Vrijeme u sekundama : 6 Prikazani jezici : Prikaži oba jezika

0

0

Zapamtite slike!
Šta nedostaje?
kasnije
Kasnije moraš pospremiti kuhinju!
later
You have to clean up the kitchen later!
naravno
Naravno, pčele mogu biti opasne.
of course
Of course, bees can be dangerous.
u međuvremenu
Bio sam na odmoru i u međuvremenu, korov je narastao.
meanwhile
I was on vacation and meanwhile, the weeds have grown.