Igre

Broj slika : 2 Broj opcija : 3 Vrijeme u sekundama : 6 Prikazani jezici : Prikaži oba jezika

0

0

Zapamtite slike!
Šta nedostaje?
dovoljno
Želi spavati i ima dosta buke.
piisavalt
Ta tahab magada ja on piisavalt müra saanud.
donekle
Njihov brak je još uvijek donekle dobar.
mõnevõrra
Nende abielu on veel mõnevõrra hea.
isprva
Isprva, jaje ima samo malu rupu.
alguses
Alguses on munas ainult väike auk.