Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
avortar
És legal fer un avortament al teu país?
abortigi
Ĉu estas legala fari abortigon en via lando?
ensopegar
Ella va ensopegar amb una arrel.
falpaŝi
Ŝi falpaŝis sur radikon.
furgar
Els porcs furguen al terra.
fosi
La porkoj fosas en la grundo.