Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
útil
un assessorament útil
helpema
helpema konsilado
infatigable
l‘abella infatigable
senlaca
senlaca abelo
sospitós
el vigilant sospitós
malfidema
la malfidema gardisto