Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
incidentalment
No pot treballar incidentalment.
ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ
ಅವಳು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾರಳು.
una mica
El seu matrimoni encara és una mica bo.
ಸ್ವಲ್ಪ
ಅವರ ಮದುವೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ.
a casa
A casa és el lloc més bonic.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಮನೆಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಥಳ.