Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
afaitar
Ell s’afaita cada matí.
ಕ್ಷೌರ
ಅವನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.
fugir
El nostre gat va fugir.
ಓಡಿಹೋಗಿ
ನಮ್ಮ ಬೆಕ್ಕು ಓಡಿಹೋಯಿತು.
convèncer
Ella vol convèncer-lo de la seva idea.
ಮನವರಿಕೆ
ಅವಳು ತನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾಳೆ.