© Balaikin | Dreamstime.com

Naučte se abecedu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Naučte se číst a používat cizí abecedy online. K dispozici je více než 40 abeced.

Chcete-li číst a psát v jazyce, který se učíte, je nezbytné se naučit abecedy. Poskytují užitečné informace o zvukech písmen v jazycích a pomáhají vám znít přirozeněji, když mluvíte. Přejděte dolů a vyberte si z více než 40 abeced a začněte se učit hned teď.

cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
а /a/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
бэ /bɛ/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
вэ /vɛ/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
гэ /ɣɛ/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
дэ /dɛ/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
е /je/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
ё /jo/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
жэ /ʐɛ/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
зэ /zɛ/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
і /i/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
і нескладовае /i nʲesklaˈdovaje/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
ка /ka/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
эл /ɛl/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
эм /ɛm/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
эн /ɛn/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
о /o/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
пэ /pɛ/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
эр /ɛr/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
эс /ɛs/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
тэ /tɛ/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
у /u/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
у нескладовае / у кароткае / u nʲesklaˈdovaje/ u kaˈrotkaje/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
эф /ɛf/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
ха /xa/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
цэ /tsɛ/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
чэ /tʂɛ/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
ша /ʂa/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
ы /ɨ/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
мяккі знак /ˈmʲakkʲi znak/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
э /ɛ/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
ю /ju/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
я /ja/