© Martindata | Dreamstime.com

Naučte se abecedu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Naučte se číst a používat cizí abecedy online. K dispozici je více než 40 abeced.

Chcete-li číst a psát v jazyce, který se učíte, je nezbytné se naučit abecedy. Poskytují užitečné informace o zvukech písmen v jazycích a pomáhají vám znít přirozeněji, když mluvíte. Přejděte dolů a vyberte si z více než 40 abeced a začněte se učit hned teď.

cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
á
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
dlhé á
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
prehlasované á
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
dzé
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
é
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
dlhé é
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
ef
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
chá
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
í
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
dlhé í
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
el
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
dlhé el
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
mäkké el
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
em
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
en
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
o
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
kvé
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
er
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
dlhé er
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
es
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
mäkké té
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
u
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
dlhé ú
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
dvojité vé
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
iks
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
ypsilon
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
dlhý ypsilon
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
zet