© Jew777 | Dreamstime.com

Naučte se abecedu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Naučte se číst a používat cizí abecedy online. K dispozici je více než 40 abeced.

Chcete-li číst a psát v jazyce, který se učíte, je nezbytné se naučit abecedy. Poskytují užitečné informace o zvukech písmen v jazycích a pomáhají vám znít přirozeněji, když mluvíte. Přejděte dolů a vyberte si z více než 40 abeced a začněte se učit hned teď.

cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
' - Aleph
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
b/v - Beth
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
g - Gimel
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
d - Daleth
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
h - He
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
v - Waw
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
z - Zajin
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
ẖ - Chet
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
t - Tet
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
y - Jod
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
k/kh - Kaph
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
l - Lamed
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
m - Mem
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
n - Nun
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
s - Samech
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
' - Ajin
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
p/f - Pe
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
ts - Tzade
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
k - Qoph
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
r - Resch
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
s/sh - Sin, Schin
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
t - Taw