© Paop | Dreamstime.com

Naučte se abecedu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Naučte se číst a používat cizí abecedy online. K dispozici je více než 40 abeced.

Chcete-li číst a psát v jazyce, který se učíte, je nezbytné se naučit abecedy. Poskytují užitečné informace o zvukech písmen v jazycích a pomáhají vám znít přirozeněji, když mluvíte. Přejděte dolů a vyberte si z více než 40 abeced a začněte se učit hned teď.

cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
alif a, ', – /ɑː, ʔ, ∅/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
bey b /b/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
pey p /p/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
tey t /t̪/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
ṭey (retroflex t) ṭ /ʈ/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
sey s /s/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
jeem j /d͡ʒ/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
chey ch /t͡ʃ/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
baṛi hey h /h, ɦ/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
khey kh /x/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
daal d /d̪/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
ḍaal (retroflex d) ḍ /ɖ/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
zaal z /z/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
rey r /r/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
ṛey (retroflex r) ṛ /ɽ/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
zey z /z/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
zhey zh /ʒ/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
seen s /s/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
sheen sh /ʃ/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
suaad s /s/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
zuaad z /d/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
toye t /t/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
zoye z /z/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
ʿain ā, ō, ē, ', /ɑː, oː, eː, ʔ, ʕ, Ø/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
ghain gh /ɣ/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
fey f /f/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
qaaf q /q/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
kaaf k /k/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
gaaf g /ɡ/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
laam l /l/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
meem m /m/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
noon n /n, ɲ, ɳ, ŋ/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
wao w /u/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
choti hey h /hː/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
do chashmi hey h /ʰ/ or /ʱ/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
hamzah ', – /ʔ/, /Ø/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
choti ye y, ī /j, iː/
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
baṛi ye ai or ē /ɛː, eː/