© Amoklv | Dreamstime.com

Naučte se abecedu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Naučte se číst a používat cizí abecedy online. K dispozici je více než 40 abeced.

Chcete-li číst a psát v jazyce, který se učíte, je nezbytné se naučit abecedy. Poskytují užitečné informace o zvukech písmen v jazycích a pomáhají vám znít přirozeněji, když mluvíte. Přejděte dolů a vyberte si z více než 40 abeced a začněte se učit hned teď.

cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
a, [ɑ]
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
be, [b]
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
ce, [dʒ]
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
çe, [ʧ]
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
de, [d]
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
e, [ɛ]
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
fe, [f]
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
ge, [g]
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
yumuşak ge, [:]
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
he, [h]
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
ı, [ɨ]
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
i, [i]
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
je, [ʒ]
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
ke, [k]
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
le, [l]
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
me, [m]
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
ne, [n]
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
o, [ɔ]
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
ö, [œ]
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
pe, [p]
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
re, [r]
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
se, [s]
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
şe, [ʃ]
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
te, [t]
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
u, [u]
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
ü, [y]
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
ve, [v]
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
ye, [j]
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
ze, [z]