© Sjors737 | Dreamstime.com

Naučte se abecedu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Naučte se číst a používat cizí abecedy online. K dispozici je více než 40 abeced.

Chcete-li číst a psát v jazyce, který se učíte, je nezbytné se naučit abecedy. Poskytují užitečné informace o zvukech písmen v jazycích a pomáhají vám znít přirozeněji, když mluvíte. Přejděte dolů a vyberte si z více než 40 abeced a začněte se učit hned teď.

cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
AW
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
A
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
I, Hrashho E
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
EE, Deergho E
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
U, Hrashho O
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
OO, Deergho O
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
REE
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
E
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
OY
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
O
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
OU
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
KAW
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
KHAW
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
GAW
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
GHAW
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
O[nasal]AW
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
CHAW
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
CHCHAW
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
Borgio JAW
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
JHAW
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
E[nasal]AW
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
TAW
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
THAW
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
DAW
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
DHAW
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
Mordhonno NAW
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
Danto NAW
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
PAW
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
PHAW
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
BAW
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
BHAW
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
MAW
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
Antostho JAW
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
RAW
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
LAW
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
Talobbo SHAW
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
Mordhonno SHAW
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
Donto SHAW
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
HAW
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
Dae Shoono RAW
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
Dhae Shoono RAW
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
Antostho AW
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
Khando TAW
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
Onooshshawr
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
Bishargo
cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image cs - Alphabet Image
Chandro Bindoo