© Ralukatudor | Dreamstime.com

Naučite abecedu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Naučite strane alfabete online. Dostupno je više od 40 abeceda.

Abecede su neophodne za učenje ako želite čitati i pisati na jeziku koji učite. Pružaju korisne informacije o zvukovima slova u jezicima i pomažu Vam da zvučite prirodnije dok govorite. Pomaknite se prema dolje i odaberite između više od 40 abeceda da biste počeli učiti sada.

hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
a - /a/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
bi - /b/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
ci - /k/, /tʃ/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
di - /d/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
e - /e/, /ɛ/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
effe - /f/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
gi - /ɡ/, /dʒ/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
acca - ∅ silent
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
i - /i/, /j/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
elle - /l/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
emme - /m/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
enne - /n/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
o - /o/, /ɔ/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
pi - /p/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
cu - /k/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
erre - /r/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
esse - /s/, /z/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
ti - /t/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
u - /u/, /w/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
vi, vu - /v/
hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image hr - Alphabet Image
zeta - /ts/, /dz/