Խաղեր

Պատկերների քանակը : 2 Ընտրանքների քանակը : 3 Ժամանակը վայրկյաններով : 6 Ցուցադրված լեզուները : Ցույց տալ երկու լեզուները

0

0

Անգիր սովորիր պատկերները։
Ի՞նչն է պակասում։
ուրեքու
Նա ուրեքու չունի բնակելու տեղ։
nowhere
He has nowhere to call home.
որտեղ
Որտեղ ես։
where
Where are you?
կրկին
Նա ամեն բան գրում է կրկին։
again
He writes everything again.