თამაშები

სურათების რაოდენობა : 2 ვარიანტების რაოდენობა : 3 დრო წამებში : 6 ნაჩვენები ენები : ორივე ენის ჩვენება

0

0

დაიმახსოვრე სურათები!
Რა აკლია?
პირველად
უსაფრთხოება წინაშეა.
ensiksi
Turvallisuus tulee ensiksi.
ფარულად
ვიღაცამ ფარულად ცდილობს მონაცემების ქურება.
salaa
Joku yrittää salaa varastaa tietoja.
ერთად
ორივემ უყვარხარს ერთად თამაში.
yhdessä
Nämä kaksi tykkäävät leikkiä yhdessä.