თამაშები

სურათების რაოდენობა : 2 ვარიანტების რაოდენობა : 3 დრო წამებში : 6 ნაჩვენები ენები : ორივე ენის ჩვენება

0

0

დაიმახსოვრე სურათები!
Რა აკლია?
მარცხნივ
მარცხნივ შენ შეგიძლია ნახო გემი.
stânga
La stânga, poți vedea o navă.
მხიარულებრივ
ეს მხიარულებრივ არის გამოტოვებული მნიშვნელოვან ადამიანებისთვის.
exclusiv
Acest lucru este rezervat exclusiv pentru persoanele importante.
კეთილხნისად
კეთილხნისად, ის ასწარმოებს ახალ კომპიუტერს.
amabil
Amabil, el îi explică noul computer.