Žodynas

Išmok prieveiksmių – maratų

बाहेर
आजारी मुलाला बाहेर जाऊ देऊ शकत नाही.
Bāhēra
ājārī mulālā bāhēra jā‘ū dē‘ū śakata nāhī.
lauke
Sergantis vaikas negali eiti laukan.
जवळजवळ
मी जवळजवळ मारलो!
Javaḷajavaḷa
mī javaḷajavaḷa māralō!
beveik
Aš beveik pataikiau!
अंदर
त्या दोघांनी अंदर येत आहेत.
Andara
tyā dōghānnī andara yēta āhēta.
viduje
Abudu jie įeina viduje.
कधीतरी
कधीतरी, लोक गुहांमध्ये राहायचे.
Kadhītarī
kadhītarī, lōka guhāmmadhyē rāhāyacē.
kartą
Žmonės kartą gyveno oloje.
एकटा
मी संध्याकाळ एकटा आनंदतो आहे.
Ēkaṭā
mī sandhyākāḷa ēkaṭā ānandatō āhē.
vienas
Mėgaujuosi vakaru vienas.
कुठेच नाही
ही ट्रैक्स कुठेच नाही जाताना.
Kuṭhēca nāhī
hī ṭraiksa kuṭhēca nāhī jātānā.
niekur
Šie takai veda niekur.
घरी
सैनिक आपल्या कुटुंबाकडे घरी जाऊ इच्छितो.
Gharī
sainika āpalyā kuṭumbākaḍē gharī jā‘ū icchitō.
namo
Karys nori grįžti namo pas šeimą.
सर्व
इथे तुम्हाला जगातील सर्व ध्वज पाहता येतील.
Sarva
ithē tumhālā jagātīla sarva dhvaja pāhatā yētīla.
visi
Čia galite matyti visas pasaulio vėliavas.
अभ्यासत
सायक्लोन अभ्यासत दिसत नाही.
Abhyāsata
sāyaklōna abhyāsata disata nāhī.
dažnai
Tornadai nėra dažnai matomi.
अधिक
मला काम अधिक होत आहे.
Adhika
malā kāma adhika hōta āhē.
per daug
Darbas man tampa per sunkus.
आत्ता
मी त्याला आत्ता कॉल करावा का?
Āttā
mī tyālā āttā kŏla karāvā kā?
dabar
Ar turėčiau jį dabar skambinti?
पुन्हा
तो सर्व काही पुन्हा लिहितो.
Punhā
tō sarva kāhī punhā lihitō.
vėl
Jis viską rašo vėl.