Žodynas

Išmok prieveiksmių – albanų

vërtet
A mund ta besoj vërtet atë?
tikrai
Ar tikrai galiu tai patikėti?
falas
Energjia diellore është falas.
nemokamai
Saulės energija yra nemokamai.
pothuajse
Rezervuari është pothuajse bosh.
beveik
Bakas beveik tuščias.
natën
Hëna ndriçon natën.
naktį
Mėnulis šviečia naktį.
atje
Qëllimi është atje.
ten
Tikslas yra ten.
në shtëpi
Ushkatri dëshiron të kthehet në shtëpi te familja e tij.
namo
Karys nori grįžti namo pas šeimą.
por
Shtëpia është e vogël por romantike.
tačiau
Namai maži, tačiau romantiški.
gjithmonë
Këtu ka pasur gjithmonë një liqen.
visada
Čia visada buvo ežeras.
jashtë
Sot jemi duke ngrënë jashtë.
lauke
Šiandien valgome lauke.
së shpejti
Një ndërtesë tregtare do të hapet këtu së shpejti.
greitai
Čia greitai bus atidarytas komercinis pastatas.
sapo
Ajo sapo zgjohu.
tik
Ji tik atsibudo.
djathtas
Duhet të kthehesh djathtas!
dešinėje
Turite pasukti dešinėje!