Žodynas

Išmok prieveiksmių – baltarusių

унутра
Абодва ўходзяць унутра.
unutra
Abodva ŭchodziać unutra.
viduje
Abudu jie įeina viduje.
толькі
Яна толькі прачнулася.
toĺki
Jana toĺki pračnulasia.
tik
Ji tik atsibudo.
зараз
Я павінен патэлефанаваць яму зараз?
zaraz
JA pavinien pateliefanavać jamu zaraz?
dabar
Ar turėčiau jį dabar skambinti?
на вуліцу
Хворы дзіцяце не дазволена выходзіць на вуліцу.
na vulicu
Chvory dziciacie nie dazvoliena vychodzić na vulicu.
lauke
Sergantis vaikas negali eiti laukan.
амаль
Я амаль патрафіў!
amaĺ
JA amaĺ patrafiŭ!
beveik
Aš beveik pataikiau!
заўсёды
Тут заўсёды было возера.
zaŭsiody
Tut zaŭsiody bylo voziera.
visada
Čia visada buvo ežeras.
на палову
Стакан напоўнены на палову.
na palovu
Stakan napoŭnieny na palovu.
pusė
Stiklinė yra pusiau tuščia.
раніцай
Раніцай у мяне шмат стрэсу на працы.
ranicaj
Ranicaj u mianie šmat stresu na pracy.
ryte
Turėjau daug streso darbe ryte.
увесь дзень
Маці павінна працаваць увесь дзень.
uvieś dzień
Maci pavinna pracavać uvieś dzień.
visą dieną
Mama turi dirbti visą dieną.
доўга
Мне давядзелася доўга чакаць у прыёмнай.
doŭha
Mnie daviadzielasia doŭha čakać u pryjomnaj.
ilgai
Turėjau ilgai laukti laukimo kambaryje.
не
Мне не падабаецца кактус.
nie
Mnie nie padabajecca kaktus.
ne
Man nepatinka kaktusai.
чаму
Дзеці хочуць ведаць, чаму усё так, як ёсць.
čamu
Dzieci chočuć viedać, čamu usio tak, jak josć.
kodėl
Vaikai nori žinoti, kodėl viskas yra taip, kaip yra.