Žodynas

Išmok prieveiksmių – anglų (UK)

cms/adverbs-webp/71109632.webp
really
Can I really believe that?
tikrai
Ar tikrai galiu tai patikėti?
cms/adverbs-webp/141168910.webp
there
The goal is there.
ten
Tikslas yra ten.
cms/adverbs-webp/134906261.webp
already
The house is already sold.
jau
Namai jau parduoti.
cms/adverbs-webp/23708234.webp
correct
The word is not spelled correctly.
teisingai
Žodis neįrašytas teisingai.
cms/adverbs-webp/23025866.webp
all day
The mother has to work all day.
visą dieną
Mama turi dirbti visą dieną.
cms/adverbs-webp/99516065.webp
up
He is climbing the mountain up.
aukštyn
Jis kopėja kalną aukštyn.
cms/adverbs-webp/84417253.webp
down
They are looking down at me.
žemyn
Jie žiūri į mane žemyn.
cms/adverbs-webp/29021965.webp
not
I do not like the cactus.
ne
Man nepatinka kaktusai.
cms/adverbs-webp/133226973.webp
just
She just woke up.
tik
Ji tik atsibudo.
cms/adverbs-webp/124269786.webp
home
The soldier wants to go home to his family.
namo
Karys nori grįžti namo pas šeimą.
cms/adverbs-webp/75164594.webp
often
Tornadoes are not often seen.
dažnai
Tornadai nėra dažnai matomi.
cms/adverbs-webp/176340276.webp
almost
It is almost midnight.
beveik
Jau beveik vidurnaktis.