Žodynas

Išmok prieveiksmių – ispanų

gratis
La energía solar es gratis.
nemokamai
Saulės energija yra nemokamai.
a menudo
No se ven tornados a menudo.
dažnai
Tornadai nėra dažnai matomi.
juntos
Aprendemos juntos en un grupo pequeño.
kartu
Mes mokomės kartu mažoje grupėje.
casa
El soldado quiere ir a casa con su familia.
namo
Karys nori grįžti namo pas šeimą.
a la derecha
¡Necesitas girar a la derecha!
dešinėje
Turite pasukti dešinėje!
pronto
Ella puede ir a casa pronto.
greitai
Ji greitai galės eiti namo.
ahora
¿Debo llamarlo ahora?
dabar
Ar turėčiau jį dabar skambinti?
en todas partes
El plástico está en todas partes.
visur
Plastikas yra visur.
un poco
Quiero un poco más.
šiek tiek
Noriu šiek tiek daugiau.
igualmente
¡Estas personas son diferentes, pero igualmente optimistas!
vienodai
Šie žmonės yra skirtingi, bet vienodai optimistiški!
a menudo
¡Deberíamos vernos más a menudo!
dažnai
Turėtume dažniau matytis!
dentro
Saltan dentro del agua.
į
Jie šoka į vandenį.