Spēles

Attēlu skaits : 2 Opciju skaits : 3 Laiks sekundēs : 6 Parādītās valodas : Rādīt abas valodas

0

0

Iegaumējiet attēlus!
Kas trūkst?
prom
Viņš aiznes laupījumu prom.
weg
Hy dra die buit weg.
atkal
Viņš visu raksta atkal.
weer
Hy skryf alles weer.
dīvaini pietiekami
Dīvaini pietiekami, policija viņu nepamanīja.
vreemd genoeg
Vreemd genoeg het die polisie hom nie gesien nie.