Spēles

Attēlu skaits : 2 Opciju skaits : 3 Laiks sekundēs : 6 Parādītās valodas : Rādīt abas valodas

0

0

Iegaumējiet attēlus!
Kas trūkst?
blakus
Viņa nevar strādāt blakus.
incidentalmente
Non può lavorare incidentalmente.
apkārt
Bērni skrien apkārt.
intorno
I bambini corrono intorno.
iespējams
Visi cilvēki iespējams cēlies no Āfrikas.
possibilmente
Tutti gli esseri umani possibilmente provengono dall‘Africa.