Spēles

Attēlu skaits : 2 Opciju skaits : 3 Laiks sekundēs : 6 Parādītās valodas : Rādīt abas valodas

0

0

Iegaumējiet attēlus!
Kas trūkst?
blakus
Dzīvē daudzas lietas aiziet greizi.
à côté
Beaucoup de choses tournent mal dans la vie.
tomēr
Jūs to nevarat ēst, vai ne!
encore
Vous ne pouvez pas manger ça, n‘est-ce pas !
apkārt
Bērni skrien apkārt.
autour
Les enfants courent autour.