Spēles

Attēlu skaits : 2 Opciju skaits : 3 Laiks sekundēs : 6 Parādītās valodas : Rādīt abas valodas

0

0

Iegaumējiet attēlus!
Kas trūkst?
kāpēc
Kāpēc viņš mani uzaicina uz vakariņām?
weshalb
Weshalb lädt er mich zum Essen ein?
justies
Šodien es jūtos skumji.
zumute
Mir ist heute traurig zumute.
cik vien iespējams
Bērniem vajadzētu mācīties spēlēt mūzikas instrumentu cik vien iespējams agrāk.
möglichst
Kinder sollen möglichst früh ein Musikinstrument lernen.