© Aspsvz | Dreamstime.com

Apgūt alfabētu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Iemācieties lasīt un izrunāt svešvalodu alfabētu tiešsaistē. Pieejami vairāk nekā 40 alfabēti.

Alfabēti ir ļoti svarīgi, lai mācītos, ja vēlaties lasīt un rakstīt valodā, kuru mācāties. Tie sniedz noderīgu informāciju par burtu skaņām valodās un palīdz izklausīties dabiskāk, kad runājat. Ritiniet uz leju un izvēlieties no vairāk nekā 40 alfabētiem, lai sāktu mācīties tūlīt.

lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
а /a/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
бэ /bɛ/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
вэ /vɛ/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
гэ /ɣɛ/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
дэ /dɛ/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
е /je/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
ё /jo/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
жэ /ʐɛ/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
зэ /zɛ/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
і /i/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
і нескладовае /i nʲesklaˈdovaje/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
ка /ka/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
эл /ɛl/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
эм /ɛm/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
эн /ɛn/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
о /o/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
пэ /pɛ/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
эр /ɛr/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
эс /ɛs/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
тэ /tɛ/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
у /u/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
у нескладовае / у кароткае / u nʲesklaˈdovaje/ u kaˈrotkaje/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
эф /ɛf/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
ха /xa/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
цэ /tsɛ/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
чэ /tʂɛ/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
ша /ʂa/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
ы /ɨ/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
мяккі знак /ˈmʲakkʲi znak/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
э /ɛ/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
ю /ju/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
я /ja/