Apgūt alfabētu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Iemācieties lasīt un izrunāt svešvalodu alfabētu tiešsaistē. Pieejami vairāk nekā 40 alfabēti.

Alfabēti ir ļoti svarīgi, lai mācītos, ja vēlaties lasīt un rakstīt valodā, kuru mācāties. Tie sniedz noderīgu informāciju par burtu skaņām valodās un palīdz izklausīties dabiskāk, kad runājat. Ritiniet uz leju un izvēlieties no vairāk nekā 40 alfabētiem, lai sāktu mācīties tūlīt.

lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
a - Ana
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
ă
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
î / î din a
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
be / bî - Barbu
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
ce / cî - Constantin
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
de / dî - Dumitru
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
e - Elena
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
ef / fe / fî - Florea
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
ge / ghe / gî - Gheorghe
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
haș / ha / hî - Haralambie
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
i - Ion
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
î / î din i
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
je / jî - Jiu
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
ca / capa - Kilogram
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
el / le / lî - Lazăr
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
em / me / mî - Maria
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
en / ne / nî - Nicolae
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
o - Olga
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
pe / pî - Petre
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
kü / chiu
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
er / re / rî - Radu
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
es / se / sî - Sandu
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
șe / șî
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
te / tî - Tudor
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
țe / țî
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
u - Udrea
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
ve / vî - Vasile
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
dublu ve / dublu vî - dublu V
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
ics - Xenia
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
igrec / i grec
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
ze / zet / zed / zî - zahăr