© Borna | Dreamstime.com

Apgūt alfabētu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Iemācieties lasīt un izrunāt svešvalodu alfabētu tiešsaistē. Pieejami vairāk nekā 40 alfabēti.

Alfabēti ir ļoti svarīgi, lai mācītos, ja vēlaties lasīt un rakstīt valodā, kuru mācāties. Tie sniedz noderīgu informāciju par burtu skaņām valodās un palīdz izklausīties dabiskāk, kad runājat. Ritiniet uz leju un izvēlieties no vairāk nekā 40 alfabētiem, lai sāktu mācīties tūlīt.

lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
ʾalef - ā - [ɒ]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
be - b - [b]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
pe - p - [p]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
te - t - [t]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
s̱e - s̱ - [s]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
jim - j - [d͡ʒ]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
che - č - [t͡ʃ]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
ḥe(-ye jimi) - ḥ - [h]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
khe - x - [x]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
dāl - d - [d]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
ẕāl - ẕ - [z]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
re - r - [ɾ]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
ze - z - [z]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
že - ž - [ʒ]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
sin - s - [s]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
šin - š - [ʃ]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
ṣād - ṣ - [s]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
z̤ād - z̤ - [z]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
ṭā - ṭ - [t]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
ẓā - ẓ - [z]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
ʿeyn - ʿ - [ʔ]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
ġeyn - ġ - [ɣ] / [ɢ]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
fe - f - [f]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
qāf - q - [ɢ] / [ɣ] / [q]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
kāf - k - [k]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
gāf - g - [ɡ]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
lām - l - [l]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
mim - m - [m]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
nun - n - [n]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
vāv - v / ū / ow - [v] / [uː] / [o] / [ow] / [oː] (in Dari)
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
he(-ye do-češm) - h - [h]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
ye - y / ī / á - [j] / [i] / [ɒː] / [eː] (in Dari)