© Svecpetr | Dreamstime.com

Apgūt alfabētu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Iemācieties lasīt un izrunāt svešvalodu alfabētu tiešsaistē. Pieejami vairāk nekā 40 alfabēti.

Alfabēti ir ļoti svarīgi, lai mācītos, ja vēlaties lasīt un rakstīt valodā, kuru mācāties. Tie sniedz noderīgu informāciju par burtu skaņām valodās un palīdz izklausīties dabiskāk, kad runājat. Ritiniet uz leju un izvēlieties no vairāk nekā 40 alfabētiem, lai sāktu mācīties tūlīt.

lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
[a]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
[bé]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
[cé]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
[dé]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
[é]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
[éf]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
[gé]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
[ha]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
[i]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
[jé]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
[ka]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
[él]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
[ém]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
[én]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
[o]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
[pé]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
[qi]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
[ér]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
[és]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
[té]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
[u]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
[vé]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
[wé]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
[éks]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
[yé]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
[zét]