© Yellowj | Dreamstime.com
© Yellowj | Dreamstime.com

Apgūt alfabētu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Iemācieties lasīt un izrunāt svešvalodu alfabētu tiešsaistē. Pieejami vairāk nekā 40 alfabēti.

Alfabēti ir ļoti svarīgi, lai mācītos, ja vēlaties lasīt un rakstīt valodā, kuru mācāties. Tie sniedz noderīgu informāciju par burtu skaņām valodās un palīdz izklausīties dabiskāk, kad runājat. Ritiniet uz leju un izvēlieties no vairāk nekā 40 alfabētiem, lai sāktu mācīties tūlīt.

lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
á - /a/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
dlouhé á - /aː/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
bé - /b/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
cé - /ts/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
čé - /tʃ/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
dé - /d/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
ďé - /ɟ/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
é - /ɛ/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
dlouhé é - /ɛː/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
ije, - /ɛ/, /jɛ/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
ef - /f/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
gé - /ɡ/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
há - /ɦ/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
chá - /x/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
í, měkké í - /ɪ/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
dlouhé í, - /iː/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
jé - /j/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
ká - /k/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
el - /l/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
em - /m/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
en - /n/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
eň - /ɲ/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
ó - /o/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
dlouhé ó - /oː/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
pé - /p/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
kvé - /kv/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
er - /r/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
es - /s/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
eš - /ʃ/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
té - /t/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
ťé - /c/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
ú - /u/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
dlouhé ú, - /uː/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
ů s kroužkem - /uː/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
vé - /v/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
dvojité vé - /v/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
iks - /ks/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
ypsilon, - /ɪ/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
dlouhé ypsilon, - /iː/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
zet - /z/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
žet - /ʒ/