Spiel

Antall bilder : 2 Antall alternativer : 3 Tid i sekunder : 6 Språk som vises : Vis begge språkene

0

0

Husk bildene!
Hva mangler?
tenke med
Du må tenke med i kortspel.
tænke med
Man skal tænke med i kortspil.
uttrykke seg
Politikaren uttrykte seg framfor mikrofonane.
udtrykke sig
Politikeren udtrykte sig foran mikrofonerne.
diskutere
Dei diskuterer planane sine.
diskutere
De diskuterer deres planer.