Spiel

Antall bilder : 2 Antall alternativer : 3 Tid i sekunder : 6 Språk som vises : Vis begge språkene

0

0

Husk bildene!
Hva mangler?
slå av
Ho slår av vekkeklokka.
вимкнути
Вона вимикає будильник.
bli igjen
Ruinar har blitt igjen frå tidlegare tider.
залишатися
Руїни залишилися з раніших часів.
handtere
Ein må handtere problem.
обробляти
Потрібно вирішувати проблеми.