0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

35

[třicet pět]

35

[třicet pět]

35

[třicet pět]

[Ba mươi lăm]

84

[osmdesát čtyři]

84

[osmdesát čtyři]

84

[osmdesát čtyři]

[Tám mươi tư]

95

[devadesát pět]

95

[devadesát pět]

95

[devadesát pět]

[Chín mươi lăm]

43

[čtyřicet tři]

43

[čtyřicet tři]

43

[čtyřicet tři]

[Bốn mươi ba]

35
[třicet pět]
[Ba mươi lăm]
84
[osmdesát čtyři]
[Tám mươi tư]
95
[devadesát pět]
[Chín mươi lăm]
43
[čtyřicet tři]
[Bốn mươi ba]