Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

křížovka
křížovka
 
hospoda
hospoda
 
chanh lá cam
chanh lá cam
 
čekací doba
čekací doba
 
quán rượu
quán rượu
 
phố cổ
phố cổ
 
nút bấm
nút bấm
 
tái chế
tái chế
 
komoda
komoda
 
filmová kamera
filmová kamera
 
tủ có ngăn kéo
tủ có ngăn kéo
 
staré město
staré město
 
nýtovací druk
nýtovací druk
 
limetka
limetka
 
thời gian chờ đợi
thời gian chờ đợi
 
máy quay phim
máy quay phim
 
recyklace
recyklace
 
trò chơi ô chữ
trò chơi ô chữ
 
50l-card-blank
křížovka křížovka
50l-card-blank
hospoda hospoda
50l-card-blank
chanh lá cam chanh lá cam
50l-card-blank
čekací doba čekací doba
50l-card-blank
quán rượu quán rượu
50l-card-blank
phố cổ phố cổ
50l-card-blank
nút bấm nút bấm
50l-card-blank
tái chế tái chế
50l-card-blank
komoda komoda
50l-card-blank
filmová kamera filmová kamera
50l-card-blank
tủ có ngăn kéo tủ có ngăn kéo
50l-card-blank
staré město staré město
50l-card-blank
nýtovací druk nýtovací druk
50l-card-blank
limetka limetka
50l-card-blank
thời gian chờ đợi thời gian chờ đợi
50l-card-blank
máy quay phim máy quay phim
50l-card-blank
recyklace recyklace
50l-card-blank
trò chơi ô chữ trò chơi ô chữ