0

0

Test i të lexuarit. Kliko mbi numrin: [trisdešimt]

6

[gjashtё]

6

[gjashtё]

6

[gjashtё]

30

[tridhjetё]

30

[tridhjetё]

30

[tridhjetё]

8

[tetё]

8

[tetё]

8

[tetё]

13

[trembёdhjetё]

13

[trembёdhjetё]

13

[trembёdhjetё]

-
6
[šeši]
[gjashtё]
-
30
[trisdešimt]
[tridhjetё]
-
8
[aštuoni]
[tetё]
-
13
[trylika]
[trembёdhjetё]