© mareciok - Fotolia | Vilnius Old Town, Lithuania

NumratMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Shumica e gjuhëve kanë sisteme numrash, dhe këto mund të ndryshojnë mjaft. Lëvizni poshtë për të zbuluar dhe mësuar sisteme interesante numrash nga e gjithë bota.

Klikoni në një numër

number container
1
[vienas]

[njё]number container
2
[du]

[dy]number container
3
[trys]

[tre]number container
4
[keturi]

[katёr]number container
5
[penki]

[pesё]number container
6
[šeši]

[gjashtё]number container
7
[septyni]

[shtatё]number container
8
[aštuoni]

[tetё]number container
9
[devyni]

[nёntё]number container
10
[dešimt]

[dhjetё]