© Cebas1 | Dreamstime.com

Mësoni alfabetin Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Mësoni të lexoni dhe flisni alfabete të huaja në internet. Më shumë se 40 alfabete janë në dispozicion.

Alfabetet janë thelbësore për t’u mësuar nëse doni të lexoni dhe shkruani në gjuhën që po mësoni. Ato ofrojnë informacione të dobishme për tingujt e shkronjave në gjuhë dhe ju ndihmojnë të tingëlloni më natyral kur flisni. Lëvizni poshtë dhe zgjidhni nga mbi 40 alfabete për të filluar të mësoni tani.

sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
a - [ɑ]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
a nosinė - [ɑː]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
bė - [b]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
cė - [ʦ]1
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
čė - [ʧ]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
dė - [d]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
e - [ɛ]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
e nosinė - [æː]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ė - [eː]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ef - [f]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
gė - [g]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ha - [ɣ]1
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
i - [ɪ]3
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
i nosinė - [iː]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
i ilgoji - [iː]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
jot(as) - [j]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ka - [k]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
el - [ɫ]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
em - [m]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
en - [n]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
o - [oː]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
pė - [p]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
er - [r]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
es - [s]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
eš - [ʃ]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
tė - [t]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
u - [ʊ]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
u nosinė - [uː]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
u ilgoji - [uː]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
vė - [ʋ]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
zė - [z]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
žė - [ʒ]