Lojëra Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Mësoni shqiptimin

Provoni ’Lojën tonë Memo’për të trajnuar kujtesën tuaj duke forcuar fjalorin tuaj në një gjuhë të re. Thjesht klikoni mbi një kartë për ta rrokullisur, më pas përpiquni të gjeni çiftin e saj që përputhet nga pjesa tjetër e letrave në sa më pak përpjekje të jetë e mundur.

0

0

Memo Game

Dreka
Dreka
 
Ndërtesë apartamentësh
Ndërtesë apartamentësh
 
perukas
perukas
 
perlas
perlas
 
Llamba
Llamba
 
Margaritari
Margaritari
 
taburetė
taburetė
 
Paruka
Paruka
 
Stoli
Stoli
 
Zyrë turistike
Zyrë turistike
 
skruzdėlė
skruzdėlė
 
pietūs
pietūs
 
lemputė
lemputė
 
Karrota
Karrota
 
morka
morka
 
Milingona
Milingona
 
turizmo biuras
turizmo biuras
 
daugiabutis namas
daugiabutis namas
 
Dreka Dreka
Ndërtesë apartamentësh Ndërtesë apartamentësh
perukas perukas
perlas perlas
Llamba Llamba
Margaritari Margaritari
taburetė taburetė
Paruka Paruka
Stoli Stoli
Zyrë turistike Zyrë turistike
skruzdėlė skruzdėlė
pietūs pietūs
lemputė lemputė
Karrota Karrota
morka morka
Milingona Milingona
turizmo biuras turizmo biuras
daugiabutis namas daugiabutis namas