فارسی » فنلاندی   ‫ زمان گذشته 4‬


‫84 [هشتاد و چهار]‬

‫ زمان گذشته 4‬

-

+ 84 [kahdeksankymmentäneljä]

+ Menneisyysmuoto 4

‫84 [هشتاد و چهار]‬

‫ زمان گذشته 4‬

-

84 [kahdeksankymmentäneljä]

Menneisyysmuoto 4

برای دیدن متن کلیک کنید   
فارسیsuomi
‫خواندن‬ lu--a +
‫من خوانده ام.‬ Mi-- o--- l------. +
‫من تمام رمان را خوانده ام.‬ Mi-- o--- l------ k--- r-------. +
   
‫فهمیدن‬ ym-----ä +
‫من فهمیده ام.‬ Mi-- o--- y---------. +
‫من تمام متن را فهمیده ام/فهمیدم.‬ Mi-- o--- y--------- k--- t------. +
   
‫پاسخ دادن‬ va----a +
‫من پاسخ داده ام.‬ Mi-- o--- v--------. +
‫من به تمامی‌سوالات پاسخ داده ام.‬ Mi-- o--- v-------- k------- k----------. +
   
‫من آن را می‌دانم – من آن را می‌دانستم.‬ Mi-- t----- s-- – m--- o--- t------ s--. +
‫من آن را می‌نویسم – من آن را نوشته ام.‬ Mi-- k-------- s-- – m--- o--- k----------- s--. +
‫من آن را می‌شنوم – من آن را شنیده ام.‬ Mi-- k----- s-- – m--- o--- k------ s--. +
   
‫من آن را می‌گیرم – من آن را گرفته ام.‬ Mi-- h--- s-- – m--- o--- h------ s--. +
‫من آن را می‌آورم – من آن را آورده ام.‬ Mi-- t--- s-- – m--- o--- t----- s--. +
‫من آن را می‌خرم – من آن را خریده ام.‬ Mi-- o---- s-- – m--- o--- o------ s--. +
   
‫من منتظر آن هستم – من منتظر آن بوده ام.‬ Mi-- o----- s--- – m--- o--- o-------- s---. +
‫من آن را توضیح می‌دهم – من آن را توضیح داده ام.‬ Mi-- s------ s-- – m--- o--- s--------- s--. +
‫من آن را می‌شناسم – من آن را می‌شناختم.‬ Mi-- t----- s-- – m--- o--- t------- s--. +
   

کلمات منفی را به زبان مادری ترجمه نمی شود

افراد چند زبانه هنگام خواندن به طور ناخودآگاه مطلب را به زبان مادری خود ترجمه می کنند. این کار به طور خودکار و بدون این که خواننده از آن اطلاع پیدا کند اتّفاق می افتد. می توان گفت که در اینجا مغز مانند یک مترجم به طور همزمان عمل می کند. اما همه چیز را ترجمه نمی کند! یک مطالعه نشان داده است که مغز دارای یک فیلتر در درون خود است. این فیلتر تصمیم می گیرد که چه مطالبی ترجمه شود. و به نظر می رسد که فیلتر کلمات خاصی را نادیده می گیرد. کلمات منفی به زبان مادری ترجمه نشده است. محقّقان افرادی که زبان بومی آنها چینی بود را برای آزمایش خود انتخاب کردند. تمام افرد تحت آزمایش به انگلیسی به عنوان زبان دوم خود صحبت کردند. افراد تحت آزمایش می بایست کلمات مختلف انگلیسی را ارزیابی کنند. این کلمات دارای محتوای احساسی مختلف بودند. در آن عبارت های مثبت، منفی و خنثی وجود داشت.

مغز افراد تحت آزمایش را هنگامی که مشغول خواندن کلمات بودند مورد مطالعه قرار گرفت. یعنی، محقّقان فعّالیت الکتریکی مغز را اندازه گیری کردند. با انجام این کار، آنها می توانستند چگونگی کار مغز را ببینند. علامت های خاصی در طول ترجمه کلمات تولید می شود. که نشان می دهد که مغز فعّال است. امّا، مغز افراد تحت آزمایش هیچ فعّالیتی نسبت به کلمات منفی نشان نداد. تنها عبارت های مثبت یا خنثی ترجمه شدند. محقّقان هنوز دلیل این کار را نمی دانند. در تئوری، پردازش مغز برای تمام کلمات یکسان است. شاید، امّا، آن فیلتر به سرعت هر کلمه را بررسی می کند. مطلب زمانی که هنوز در حال خوانده شدن به زبان دوم بود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اگر یک کلمه منفی باشد، حافظه مسدود می شود. به عبارت دیگر، مغز نمی تواند به این کلمه در زبان مادری خود فکر کند. افراد می توانند به کلمات به طور حسّاس واکنش نشان دهند. شاید مغز می خواهد از آنها در مقابل شوک های عاطفی محافظت کند ...