بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
مقابله کردن
من هم اکنون باید با چیزهای زیادی همزمان مقابله کنم.
käsitellä
Minun täytyy käsitellä monta asiaa kerralla juuri nyt.
مراقب بودن
مراقب باشید تا مریض نشوید!
olla varovainen
Ole varovainen, ettet sairastu!
بالا کشیدن
هلی‌کوپتر دو مرد را بالا می‌کشد.
vetää ylös
Helikopteri vetää kaksi miestä ylös.