తెలుగు » నార్వేయియన్   క్రమ సంఖ్య


61 [అరవై ఒకటి]

క్రమ సంఖ్య

-

61 [sekstien]

Ordenstall

61 [అరవై ఒకటి]

క్రమ సంఖ్య

-

61 [sekstien]

Ordenstall

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుnorsk
జనవరీ మొదటి నెల De- f----- m------ e- j-----.
ఫిబ్రవరీ రెండవ నెల De- a---- m------ e- f------.
మార్చి మూడవ నెల De- t----- m------ e- m---.
   
ఏప్రిల్ నాలుగవ నెల De- f----- m------ e- a----.
మే ఐదవ నెల De- f---- m------ e- m--.
జూన్ ఆరవ నెల De- s----- m------ e- j---.
   
ఆరు నెలలు కలిసి అర్థసంవత్సరం అవుతుంది Se-- m------ e- e- h---- å-.
జనవరీ, ఫిబ్రవరీ, మార్చి, Ja----- f------- m---,
ఏప్రిల్, మే, జూన్ ap---- m-- o- j---.
   
జూలై ఏడవ నెల De- s------ m------ e- j---.
ఆగస్ట్ ఎనిమిదవ నెల De- å------ m------ e- a-----.
సెప్టెంబర్ తొమ్మిదవ నెల De- n----- m------ e- s--------.
   
అక్టోబర్ పదవ నెల De- t----- m------ e- o------.
నవంబర్ పదకొండో నెల De- e------ m------ e- n-------.
డిసెంబర్ పన్నెండో నెల De- t----- m------ e- d-------.
   
పన్నెండు నెలలు కలిసి ఒక సంవత్సరం అవుతుంది To-- m------ e- e-- å-.
జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, Ju--- a------ s--------,
అక్టోబర్, నవంబర్ మరియు డిసెంబర్ ok------ n------- o- d-------.