తెలుగు » నార్వేయియన్   ఆజ్ఞాపూర్వకం 1


89 [ఎనభై తొమ్మిది]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 1

-

89 [åttini]

Imperativ 1

89 [ఎనభై తొమ్మిది]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 1

-

89 [åttini]

Imperativ 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుnorsk
మీరు ఎంత బద్దకస్తులో-అంత బద్దకస్తులుగా ఉండకండి! Du e- l-- – d- b---- t- d-- s-----.
మీరు చాలా సేపు నిద్రపోతారు-అంత సేపు నిద్రపోకండి! Du s---- f-- l---- – d- m- l--- d-- å s-- o-- o- m-------.
మీరు చాలా ఆలస్యంగా ఇంటికి వస్తారు-అంత ఆలస్యంగా ఇంటికి రాకండి! Du k----- s- s--- – d- m- s----- å k---- f-- s---.
   
మీరు చాలా బిగ్గరగా నవ్వుతారు-అంత బిగ్గరగా నవ్వకండి! Du l-- a----- s- h--- – d-- s---- j-- d- s----- m-------.
మీరు చాలా బిగ్గరగా మాట్లాడతారు-అంత బిగ్గరగా మాట్లాడకండి! Du s------ s- l--- – s---- h-----!
మీరు చాలా ఎక్కువగా తాగుతారు-అంత ఎక్కువగా తాగకండి! Du d------ f-- m-- – d---- m----- d-!
   
మీకు చాలా ఎక్కువగా పొగ త్రాగుతారు-అంత ఎక్కువగా పొగ త్రాగకండి! Du r----- f-- m-- – i--- r--- s- m-- d-!
మీరు మరీ ఎక్కువగా పని చేస్తారు-అంత ఎక్కువగా పని చేయకండి! Du j----- f-- m-- – i--- j--- s- m-- d-!
మీరు చాలా వేగంగా బండీ నడుపుతారు-అంత వేగంగా బండీ నడపకండి! Du k----- f-- f--- – i--- k--- s- f--- d-!
   
లేవండి, మిల్లర్ గారు! St- o--- M-----.
కూర్చోండి, మిల్లర్ గారు! Se-- d--- M-----.
కూర్చునే ఉండండి, మిల్లర్ గారు! Bl- s-------- M-----.
   
సహనం పాటించండి! Væ- t-------.
తొందపడొద్దు! Ta d-- t--.
ఒక నిమిశం ఆగండి! Ve-- e- ø-------.
   
జాగ్రత్త! Væ- f--------.
సమయం పాటించండి! Væ- p-------.
మందబుద్ధిగా ఉండొద్దు! Ik-- v-- d--!