Besedni zaklad

Naučite se prislovov – grščina

cms/adverbs-webp/71109632.webp
pragmatiká
Boró pragmatiká na to pistépso?
really
Can I really believe that?
res
Lahko temu res verjamem?
cms/adverbs-webp/84417253.webp
káto
Me koitáne apó káto.
down
They are looking down at me.
dol
Gledajo me od zgoraj dol.
cms/adverbs-webp/96228114.webp
tóra
Prépei na ton kaléso tóra?
now
Should I call him now?
zdaj
Naj ga zdaj pokličem?
cms/adverbs-webp/96549817.webp
makriá
Férnei to thírama makriá.
away
He carries the prey away.
proč
Plen nosi proč.
cms/adverbs-webp/76773039.webp
pára polý
I douleiá gínetai pára polý gia ména.
too much
The work is getting too much for me.
preveč
Delo mi postaja preveč.
cms/adverbs-webp/22328185.webp
lígo
Thélo lígo perissótero.
a little
I want a little more.
malo
Želim malo več.
cms/adverbs-webp/145004279.webp
pouthená
Aftá ta rágia odigoún pouthená.
nowhere
These tracks lead to nowhere.
nikamor
Te sledi ne vodijo nikamor.
cms/adverbs-webp/23708234.webp
sostá
I léxi den échei grafteí sostá.
correct
The word is not spelled correctly.
pravilno
Beseda ni pravilno črkovana.
cms/adverbs-webp/140125610.webp
pantoú
To plastikó eínai pantoú.
everywhere
Plastic is everywhere.
povsod
Plastika je povsod.
cms/adverbs-webp/12727545.webp
káto
Eínai xaploménos káto sto pátoma.
down below
He is lying down on the floor.
spodaj
On leži spodaj na tleh.
cms/adverbs-webp/66918252.webp
touláchiston
O kommotís den kóstise polý touláchiston.
at least
The hairdresser did not cost much at least.
vsaj
Frizer ni stalo veliko, vsaj.
cms/adverbs-webp/135100113.webp
pánta
Edó ypírche pánta mia límni.
always
There was always a lake here.
vedno
Tukaj je vedno bilo jezero.