Lojëra Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Mësoni shqiptimin

Provoni ’Lojën tonë Memo’për të trajnuar kujtesën tuaj duke forcuar fjalorin tuaj në një gjuhë të re. Thjesht klikoni mbi një kartë për ta rrokullisur, më pas përpiquni të gjeni çiftin e saj që përputhet nga pjesa tjetër e letrave në sa më pak përpjekje të jetë e mundur.

0

0

Memo Game

armchair
armchair
 
headscarf
headscarf
 
pushcart
pushcart
 
city
city
 
guitar
guitar
 
blind
blind
 
city
city
 
pushcart
pushcart
 
armchair
armchair
 
option
option
 
word
word
 
headscarf
headscarf
 
javelin throw
javelin throw
 
word
word
 
guitar
guitar
 
option
option
 
blind
blind
 
javelin throw
javelin throw
 
50l-card-blank
armchair armchair
50l-card-blank
headscarf headscarf
50l-card-blank
pushcart pushcart
50l-card-blank
city city
50l-card-blank
guitar guitar
50l-card-blank
blind blind
50l-card-blank
city city
50l-card-blank
pushcart pushcart
50l-card-blank
armchair armchair
50l-card-blank
option option
50l-card-blank
word word
50l-card-blank
headscarf headscarf
50l-card-blank
javelin throw javelin throw
50l-card-blank
word word
50l-card-blank
guitar guitar
50l-card-blank
option option
50l-card-blank
blind blind
50l-card-blank
javelin throw javelin throw