Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
udhëhoj
Këndellësi më i përvojshëm gjithmonë udhëhon.
lead
The most experienced hiker always leads.
shpëtoj
Viktimat e lavinës duhet të shpëtohen sa më shpejt.
recover
The avalanche victims must be quickly recovered.
përcaktoj
Optikani përcaktoi se cilat syze më duhen.
determine
The optician determined which glasses I need.