Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
pasdite
Ne takohemi për çaj pasdite.
in the afternoon
We meet for tea in the afternoon.
atje
Shko atje, pastaj pyet përsëri.
there
Go there, then ask again.
inkognito
Ushtruesit luftojnë inkognito.
incognito
The soldiers are fighting incognito.