© rabbit75_fot - Fotolia | Niagara Falls closeup

Mësoni alfabetin Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Mësoni të lexoni dhe flisni alfabete të huaja në internet. Më shumë se 40 alfabete janë në dispozicion.

Alfabetet janë thelbësore për t’u mësuar nëse doni të lexoni dhe shkruani në gjuhën që po mësoni. Ato ofrojnë informacione të dobishme për tingujt e shkronjave në gjuhë dhe ju ndihmojnë të tingëlloni më natyral kur flisni. Lëvizni poshtë dhe zgjidhni nga mbi 40 alfabete për të filluar të mësoni tani.

sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
a - /eɪ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
bee - /biː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
cee - /siː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
dee - /diː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
e - /iː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ef (eff as a verb) - /ɛf/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
gee - /dʒiː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
aitch - /eɪtʃ/ - haitch - /heɪtʃ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
i - /aɪ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
jay - /dʒeɪ/ - jy - /dʒaɪ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
kay - /keɪ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
el or ell - /ɛl/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
em - /ɛm/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
en - /ɛn/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
o - /oʊ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
pee - /piː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
cue - /kjuː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ar - /ɑr/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ess (es-) - /ɛs/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
tee - /tiː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
u - /juː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
vee - /viː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
double-u - /ˈdʌbəl.juː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ex - /ɛks/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
wy or wye - /waɪ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
zed - /zɛd/ - zee - /ziː/