Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
Shtëpi gjysmë-druri
సగం కలపతో నిర్మించిన ఇల్లు
Solidariteti
ఐకమత్యము
Zbulimi
ఆవిష్కరణ